Vabilo na Zbor članov ŠRD Škofljica

Upravni odbor Športno-rokometnega društva Škofljica S K L I C U J E  redni letni Zbor članov.


Redni letni Zbor članov bo v torek, 5. 3. 2024, ob 19.00 uri v Kulturni dvorani Škofljica, Občine Škofljica, Šmarska cesta 3.


Vabljeni vsi člani društva in tudi drugi občani ter vsi, ki jih zanima kako poteka delo v društvu. Zbor
članov ima predlagan naslednji dnevni red:
- otvoritev zbora članov,
- sprejem dnevnega reda,
- izvolitev organov zbora članov (delovno predsedstvo, zapisnikar in dva overovitelja
zapisnika),
- poročilo predsednika društva o poslovanju društva za leto 2023, predstavitev programa dela
društva za leto 2024 in finančnega načrta za leto 2024,
- obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2023,
- poročilo nadzornega odbora,
- poročilo disciplinske komisije,
- poročilo rokometne sekcije,
- predlogi in pobude in
- razno.


Vljudno vabljeni !
Upravni odbor ŠRD Škofljica:
Tomaž Šnajdar, predsednik


Deli objavo