Upravni odbor Športno-rokometnega društva Škofljica

S K L I C U J E
Redni letni zbor članov,
ki bo v sredo, 5. februarja 2020, ob 19.30 uri
v Društveni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3.

Vabljeni vsi člani društva in tudi drugi občani ter vsi, ki jih zanima kako poteka delo v društvu. Zbor članov ima predlagan naslednji dnevni red:

 • - otvoritev zbora članov,
 • - sprejem dnevnega reda,
 • - izvolitev organov zbora članov (delovno predsedstvo, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika),
 • - poročilo predsednika društva o poslovanju društva ter predstavitev programa dela društva za leto 2020, obravnava in sprejem,
 • - obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2019 in finančnega načrta za leto 2020,
 • - določitev članarine za leto 2020,
 • - poročilo nadzornega odbora,
 • - poročilo disciplinske komisije,
 • - poročilo rokometne sekcije,
 • - predlogi in pobude,
 • - razno.

Vljudno vabljeni !

                                                                                                                                                   Upravni odbor ŠRD Škofljica:
                                                                                                                                                  Igor Zupančič, predsednik

                  

Škofljica, 21.1.2020