Upravni odbor Športnega društva Škofljica

 

S K L I C U J E

Redni letni občni zbor,

ki bo v sredo, 6. marca 2019, ob 19.30 uri

v Društveni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3.

 

Vabljeni vsi člani društva in tudi drugi občani ter vsi, ki jih zanima kako

poteka delo v društvu. Predstavljeno bo poročilo predsednika društva,

poročilo blagajnika in potrditev finančnega poročila, poročilo nadzornega

odbora in disciplinske komisije ter poročilo rokometne sekcije.

 

Glavna tema letošnjega občnega zbora bo sprejem novega statuta in pravilnikov.

Poleg tega bodo letos na vrsti tudi volitve novih organov društva.

 

Po končanem občnem zboru vas vabimo na pogostitev in klepet.

Vljudno vabljeni !

Upravni odbor ŠDŠ:

Igor Zupančič, predsednik